[]

About

Welcome to my website!
DutchDreams is a weblog focussed on dreaming up a bright future and anticipating the long term challenges facing us.
New readers might want to check out the power of dreams to find out more about the ideas behind his website.
Feel free to join the conversation, but please be civil.
Enjoy!

[]

Last Comments

april (Heisenberg Societ…): Great to see that someone still understand how to c…
adsline (Organisational hi…): Organisational hierarchy in intelligence analysis. …
Bling iPhone 6 Pl… (The power of drea…): The prosecuting attorney said that they had heard t…
Prada iPhone 6 Ca… (A brief history o…): The FBI has agreed to help an Arkansas prosecutor u…
iPhone6 plus case… (Plaatsen om te in…): It is a good idea to check with the manufacturer be…
exclusive iPhone … (Identiteit in een…): The OtterBox iPhone 5s case comes in multiple color…
Chanel iPhone 6 W… (Boris Dittrich ui…): The OtterBox iPhone 5s case is updated to let users…
Chanel iPhone 6 C… (To Do List or Wha…): The odds that you can use your iPhone 5s case with …
Chanel iPhone 6 P… (Trends in Terror): Incipio offers a number of iPhone se case options f…
Luxury iPhone 6 P… (A post-modern sta…): The company currently offers an option to get notif…

[]


Google

[]

Google adds

Heisenberg Society

One of the most important characteristics of the 21st century is . The world we live in is changing so fast that it is almost impossible to keep track of what is under way. Some, like Ray Kurzweil, argue the rate of change in society is accelerating exponentially. This situation drives the need for a new physics for civilisation. It has led Vernor Vinge to propose a technological . This has been a great concept for science fiction writers and has produced some good reading. I am not a science fiction writer though. In physics, when the rate of change starts to interfere with measurement we turn to Heisenberg. So did Joshua Cooper Ramo of the Foreign Policy Centre in his article "The Beijing consensus". This is where I first encountered the notion of "". The article is long but well worth a read if you are into . Read More...

Posted by in Dreaming @ 05 01 06 | two comments / One trackback

The Rise of Interparism

An organisational philosophy for the 21st century

A new philosophy of organisation is emerging; a new way of solving problems, of getting things done. It goes by names such as peer production, peer to peer, the pro-am revolution, the network society, extreme or everyday democracy, fourth generation warfare, etc. depending on your sphere of interest. I have come to call it ("inter pares" is Latin for "among peers"). Interparism is based on the simple notion that problems are best solved by those affected by them, action is best taken by those who care. Though still fragmented and unarticulated, I think it is the organisational model of choice for the twenty first century. This is much to big a subject to cover in a single entry, the following can be considered an introduction. Read More...

Posted by in Dreaming @ 10 12 05 | One comment / One trackback

French riots in a wider perspective

John Robb of global guerilla's framed ongoing riots in France as a struggle between participants of the formal versus the informal economy, triggered by a crackdown on the informal economy launched by the French interior minister. This frame of reference resonates with my own experiences when I visited Rouen last year; most economic opportunities in the suburbs are outside the formal economy. I did not encounter a single business hiring employees (I saw plenty in Brugge a day earlier). This is not a war between faiths or convictions, but between economies. And I do not think it is unique to ; it has a lot of different incarnations, for example we saw a glimpse in The Netherlands last year. Whenever the formal economy excludes a population segment to the point where most economic opportunities are outside the legal realm, the seeds are sown and a crackdown on the illegal economy can spark just this kind of disorder. This whole affair reminds me of the analisys of on .

Read More...

Posted by in Blogging @ 11 11 05 | eleven comments / One trackback

Dutch sistersite

I've started Dietse Dromen, a Dutch language weblog, with my friend Marc, check it out some day!

Posted by in linkdump @ 10 11 05 | five comments / No trackbacks

Identiteit in een veranderende wereld

Langs verschillende wegen is de laatste tijd mijn interesse gewekt voor het begrip identiteit. Ook in ons project lijkt voor dit begrip een belangrijke rol te zijn weggelegd. In de eerste PNC sessie (over normen en waarden) speelde het begrip mijns inziens een sleutelrol, evenals in de tweede sessie; Lange termijn denken impliceert denken over identiteit. De derde sessie over groepen en groepsvorming was wederom doordrenkt van vragen rondom de identiteit van groepen en personen.
Vanwege de vele raakvlakken die het begrip identiteit lijkt te hebben met PNC stel ik voor dit begrip eens gezamelijk aan een onderzoek te onderwerpen.

Read More...

Posted by in Old Stuff @ 22 04 05 | two comments / No trackbacks

Plaatsen om te intervenieren in een systeem

Afgelopen vrijdag had ik een zeer interessante discussie met Marijn en Marc naar aanleiding van het artikel Leverage Points, Places to Intervene in a System van Donella Meadows (hier vind je een korte samenvatting, maar het hele artiekel is een aanrader). Het artikel vormt tegelijkertijd een introductie in systeem theorie, een begrippenkader dat een brug slaat tussen de onderwerpen waarover wij ons doorgaans in discussies buigen en de resultaten uit de theorie van complexe systemen en netwerken waarin momenteel relevante vorderingen worden gemaakt. Het biedt een analyse en begrippenkader dat vruchtbaar is om de achterliggende visie van dit project te begrijpen, om in de loop van het project in diverse vormen toe te passen en om te verbeteren en evolueren (en natuurlijk ook te relativeren).

Read More...

Posted by in Old Stuff @ 10 04 05 | two comments / No trackbacks

Kabinetscrisis?

Nadat de PvdA fractie gister de gekozen burgemeester heeft verprutst is D66 (waarvan ik nog steeds lid ben) vandaag aan de gang. Triest hoe onvoorbereid men daar was en vooral treist dat men nu zoveel stampij in het kabinet aan het schoppen is. Het had mijns inziens veel verstandiger geweest als De Graaf zich niet had uitgelaten over de vernieuwing van het kiesstelsel en de resterende D66 kabinetsleden (en hun partijgenoten) niet zo opelijk met hun portefeuille zwaaiden.
D66 had altijd binnenskamers met het mes op tafel kunnen onderhandelen. Door in het openbaar het spel zo hoog te spelen ondergraaft D66 de eigen positie. Nu de crisis in de lucht hangt zijn VVD en CDA vermoed ik een stuk minder toeschietelijk geworden.


Posted by in Old Stuff @ 24 03 05 | six comments / No trackbacks

Geen gekozen burgemeester dankzij PvdA

De senaatsfractie van de PvdA heeft zojuist de grondwetswijziging die een gekozen burgemeester mogelijk moest maken getorpedeerd. Dank jullie wel jongens. Het voorliggende voorstel verdiende dan wel niet de schoonheidprijs, nu zitten we dus nog jaren met die zinloze discussie opgescheept in plaats van dat we het over belangrijke zaken kunnen gaan hebben. En dat terwijl er inmiddels kamerbreed steun is voor de gekozen burgemeester.

Read More...

Posted by in Old Stuff @ 23 03 05 | four comments / No trackbacks

Deelnemers postcodeloterij bestolen door Justitie

Vandaag in het vragenuur van de Tweede Kamer: De postcodeloterij heeft het wonderbaarlijke idee opgevat haar deelnemers te bestelen om een cadootje voor ons staatshoofd te kopen. Zonder daarvoor toestemming te vragen zal de loterij geld afschrijven van haar deelnemers voor een cadeau voor het 25 jarig jubileum van Beatrix. Via een "opt-out" regeling kanmen zich hier nog aan onttrekken, maar slechts tegen betaling (het telefoonnummer waar men zich kan afmelden kost geld(update: wordt nu gratis)) en alleen vooraf. Wie op vakantie is en bij thuiskomst ontdekt bestolen te zijjn door de postcodeloterij kan volgens Donner naar zijn geld fluiten. Daar de loterij valt onder het ministerie van Justitie heeft minister Donner hier toestemming voor moeten geven.
Geld afnemen zonder toestemming, minister Donner zal het wel beter weten, maar ik noem dat diefstal. Heeft er al iemand aangifte gedaan?


Posted by in Old Stuff @ 22 03 05 | five comments / No trackbacks

Mapping the global future

The National Intelligence Counsel of the US dreamed up the likely world in 2020. Read the results here (bulky pdf), over a hundred pages worth of scenarios for the future...


Posted by in linkdump @ 28 01 05 | four comments / No trackbacks

ComTech review

The new Community Tech review is online. Lots of interesting stuff...


Posted by in linkdump @ 26 01 05 | five comments / No trackbacks

Automotive Dreams

Tim Leuliette made an interesting speech on the future of the automobile industry, oil and the hydrogen economy.


Posted by in linkdump @ 24 01 05 | five comments / No trackbacks

A brief history of DutchDreams.net

As this website celebrates its first anniversary by moving out of "beta", let me use this opportunity to write a brief history of DutchDreams.net and the ideas behind it.

Read More...

Posted by in Blogging @ 21 01 05 | three comments / No trackbacks

Upgrading

I'll be upgrading the Pivot software later today. This should hardly be noticeble but there may be some complications...


Posted by in Blogging @ 20 01 05 | four comments / No trackbacks

The power of dreams

“I have a dream” where the words. Spoken by someone rebelling against the existing social order. Someone who saw the inherent contradictions within the paradigms of his society and the suffering they created. He saw these contradictions were not being addressed effectively, so shared with the world his dream. A dream so powerful and put into words so eloquently, that while it may not yet be fulfilled completely, it resonated throughout Western civilisation and changed it beyond recognition. It’s impact so enormous, you know exactly what I am talking about, though I have only quoted four words of a speech.

Read More...

Posted by in Dreaming @ 20 01 05 | five comments / No trackbacks

[]

Linkdump

Dutch sistersite

I've started Dietse Dromen, a Dutch language weblog, with my friend Marc, check it out some day!

Posted @ 10 11 05 | five comments

Mapping the global future

The National Intelligence Counsel of the US dreamed up the likely world in 2020. Read the results here (bulky pdf), over a hundred pages worth of scenarios for the future...

Posted @ 28 01 05 | four comments

ComTech review

The new Community Tech review is online. Lots of interesting stuff...

Posted @ 26 01 05 | five comments

Automotive Dreams

Tim Leuliette made an interesting speech on the future of the automobile industry, oil and the hydrogen economy.

Posted @ 24 01 05 | five comments

Changing Opinions in a Changing World: A new perspective in Sociophysics

I found this article in the ArXiv today. In it, some applications and implications of recent advances in the reletively new field of sociophysics are discussed. This piece reminds me of a quote I once read of James Trefil:

Read More...

Posted @ 27 10 04 | six comments

Conference: ICT, Knoledge society and changes in work

Perhaps readers will find this interesting:

Read More...

Posted @ 26 10 04 | two comments

"Sociophysics" or complex network theory

RedNova has been so kind to write the post I was working on, introducing complex network theory or "sociophysics" to the readers of this blog. Not much depth, but a nice intro to those of you new to the subject. (via Minding the Planet)

Posted @ 21 10 04 | three comments

Organisational hierarchy in intelligence analysis

Orgnet.com has a short piece applying some of the lessons of complexity theory to organising the intelligence community.

Posted @ 20 10 04 | seven comments

"Hacking democracy in the UK"

Scalefree.net points to some interesting developments in the UK, explained at perfect.co.uk. This may get interesting...

Posted @ 20 10 04 | four comments

DEMOS: Masters of the Universe

Another interesting piece of thinking from demos: Masters of the universe. Exploring the implications and possibilities coming with cheap spacetrabel.

Posted @ 13 10 04 | two comments

[]

Blogrol

[]

Books I like
[]

Miscellany

Powered by Pivot - 1.40.7: 'Dreadwind' 


Pivot Users Ring
? « » | Join - List

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License.